Triberg - tematicky obrazok

3M 2128 P2

Filtre je možné použiť s polomaskami rady 6000, 7500 alebo s celotvárovou maskou rady 6000. P2 = chráni pred mierne toxickými a dráždivými pevnými aerosolmi alebo kvapalinami. Ochrana proti ozónu do 10 x NPEL u polomasky a 16 x NPEL u celotvárovej masky, organické výpary a kyslé plyny pod hranicu NPEL. Použitie: pieskovanie, rezanie, vŕtanie, zváranie, nástrek farieb, výfukové plyny, pleseň. Norma: EN 143

Kód: 3M

Ralph Logo
Copyright 2011 Ralph
Všetky práva vyhradené.